Wij hebben geen pups meer beschikbaar uit dit nestje.

Wij plannen een volgende dekking ten vroegste eind november 2023

P.T. Reach out for destiny
X
Marvel Jollyboy of the Beautiful Black Pearls

De reu werd door ons zorgvuldig geselecteerd en gekozen.
Marvel heeft een prachtige vacht en een zeer goede lichaamsbouw maar bovenal
een heel mooi karakter.
De pups die hij reeds voortgebracht heeft waren dan ook om bij weg te smelten.

Deze combinatie levert uitsluitend zwarte pups op

onze nestjes
Wij beseffen dat er een groot tekort is aan beschikbare pups.
Pups die goed gesocialiseerd worden en daardoor de juiste basis hebben om uit
te groeien tot stabiele kameraden voor het leven.
De drie linken hieronder zijn website waar je terecht kunt om een goede fokker te vinden.

U kan altijd klikken op één van de onderstaande websites om een beschikbare pup te zoeken bij een andere verantwoorde fokker.